Konkurs „Szkoła wolna od używek” dla szkół ponadpodstawowych na film krótkometrażowy – zgłoś się!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2020

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego (do 2 minut) o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela, a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 maja 2020 r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie.

Organizatorem konkursu pt. “Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Więcej informacji - wejdź

Załącznik  - Regulamin konkursu

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat konkursu

    Plakat konkursu