Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

O nas

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej

jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie miasta Dąbrowa Górnicza i powiatu będzińskiego. Kieruje on jednocześnie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej.

Funkcję tę sprawuje: mgr Marzanna Kuc

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.