Realizacja projektu UE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - AKTUALIZACJA

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W RAMACH POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ w DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BĘDZINIE UL. KOŚCIUSZKI 58, 42-500 BĘDZIN” na 2017 rok

 

Inwestycja w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,  Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla projektu  pn. Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin.

Cel projektu:

Zamierzeniem projektu jest głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynku w Będzinie przy ul. Kościuszki 58 Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED i montażem układu ogniw fotowoltaicznych (PV). W ramach termomodernizacji zostanie wykonane: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana starych drzwi zewnętrznych, wymiana starych okien piwnic, ocieplenie dachu, kompleksowa modernizacja instalacji grzewczej, tjj. Wymiana kotłowni, instalacji rozprowadzającej wraz z grzejnikami, wymiana stolarki drzwiowej na nową szczelną i montaż nawiewników. Realizacja zamierzenia pozwoli na osiągnięcie celu głównego, którym jest zwiększenie efektywności energetycznego sektora publicznego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenie energochłonności, ja również zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Planowane efekty:

1.    Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 116,78 Mg równoważnika CO2,
2.    Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 1034,25 GJ/rok
3.    Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 859,31 MWH/rok
4.    Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 28,32MWh/rok
5.    Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 768,36GJ/rok

Wartość projektu: 861 690,00 PLN
Wkład funduszy Europejskich:  85% wydatków kwalifikowanych, tj. 732 436,50 PLN

Artykuły

Przejdź do - Budynek przed termomodernizacją
27 kwietnia 2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

złożonej do postępowania pn. „Świadczenie usług koordynatora projektu pn.:„Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, znajdującego się w Będzinie ul. Kościuszki 58 42-500 Będzin”

Wynik postępowania

Archiwum postępowania