Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA

Informujemy, że począwszy od dnia 24.11.2020 r. wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania na swoich stronach internetowych jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2.
Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany.

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)


Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

 + 48 222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej informuje, że od dnia 7.12.2020 r. wznawia przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych
dla klientów zewnętrznych (w tym do tzw. "książeczki sanepidowskiej").

Próbki przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 do 1000 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym


 Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny 

 Uwaga! +48 22 25 71 145 to nowy numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdując się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer +48 22 25 00 115.


 

 

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej nie wydaje decyzji lub zaświadczeń o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie. Informacje o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Ważne informacje o świadczeniach ZUS dla osób będących w izolacji lub kwarantannie.

1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, osobie poddanej kwarantannie/izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy, jest informacja w  systemie teleinformatycznym, o objęciu tej osoby kwarantanną/izolacją w warunkach domowych.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie ww. informację, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

3. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony w pkt 2, osoba, o której mowa w pkt 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Oświadczenie zawiera:
1. Dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: (imię i nazwisko, PESEL)
2. Dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia
3. Podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Wzór oświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwarantanny do złożenia w zakładzie pracy.

Pracodawca albo podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.


Pozostałe osoby, które w świetle obowiązujących przepisów, odbywają obowiązkową kwarantannę, w przypadku konieczności przedłożenia dokumentu pracodawcy powinny wykorzystać Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego - dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu PIS w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

 


Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

  •     w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
  •     masz podwyższoną temperaturę,
  •     kaszlesz i masz duszności.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  •     bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

  LUB

  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?
Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Najważniejsze informacje dotyczące koronowirusa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Powiększ zdjęcie logo%20pis
20 maja 2020

Kontrole urzędowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej informuje, iż w związku z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (CoVID019) kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe mogą być przeprowadzane przez upoważnionych przedstawicieli PPIS w Dąbrowie Górniczej za pośrednictwem dostępnych środków porozumiewania się na odległość.

Czytaj więcej o: Kontrole urzędowe
Powiększ zdjęcie logo%20pis
18 maja 2020

Wytyczne MRiRW i GIS

dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2

Czytaj więcej o: Wytyczne MRiRW i GIS
Powiększ zdjęcie logo%20pis
14 maja 2020

Koronawirus - pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań dotyczących koronawirusa zachęcamy do odwiedzenia strony, na której zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Czytaj więcej o: Koronawirus - pytania i odpowiedzi
Powiększ zdjęcie ikona%20info
14 maja 2020

Mycie i dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych

w obiektach użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych  obiektów  handlowych

Informacja przygotowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Czytaj więcej o: Mycie i dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych
Powiększ zdjęcie logo%20pis
7 maja 2020

Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Czytaj więcej o: Zwolnienie z kwarantanny po przekroczeniu granicy
Powiększ zdjęcie logo%20gov.pl
Powiększ zdjęcie logo%20info
Powiększ zdjęcie logo%20info
16 kwietnia 2020

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego

w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Czytaj więcej o: Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego