Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA

Informujemy, że począwszy od dnia 24.11.2020 r. wszystkie stacje sanitarno-epidemiologiczne zaprzestają publikowania na swoich stronach internetowych jakichkolwiek danych dotyczących raportowania związanego z SARS-CoV-2.
Dane te będą upubliczniane w sposób scentralizowany.

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)


Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

 + 48 222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej informuje, że od dnia 7.12.2020 r. wznawia przyjmowanie próbek do badań laboratoryjnych
dla klientów zewnętrznych (w tym do tzw. "książeczki sanepidowskiej").

Próbki przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 do 1000 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym


 Automatyczne powiadamianie o nałożeniu kwarantanny 

 Uwaga! +48 22 25 71 145 to nowy numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdując się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer +48 22 25 00 115.


 

 

 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Górniczej nie wydaje decyzji lub zaświadczeń o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie. Informacje o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym.

Ważne informacje o świadczeniach ZUS dla osób będących w izolacji lub kwarantannie.

1. Podstawą wypłaty wynagrodzenia, osobie poddanej kwarantannie/izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy, jest informacja w  systemie teleinformatycznym, o objęciu tej osoby kwarantanną/izolacją w warunkach domowych.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie ww. informację, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek.

3. W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony w pkt 2, osoba, o której mowa w pkt 1, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Oświadczenie zawiera:
1. Dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: (imię i nazwisko, PESEL)
2. Dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia
3. Podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Wzór oświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwarantanny do złożenia w zakładzie pracy.

Pracodawca albo podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.


Pozostałe osoby, które w świetle obowiązujących przepisów, odbywają obowiązkową kwarantannę, w przypadku konieczności przedłożenia dokumentu pracodawcy powinny wykorzystać Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy/na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego - dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu PIS w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

 


Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, które świadczą o ryzyku:

  •     w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zarażoną,
  •     masz podwyższoną temperaturę,
  •     kaszlesz i masz duszności.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  •     bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

  LUB

  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Masz objawy, ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną?
Stosuj podstawowe zasady ochrony, gdy kaszlesz i kichasz, oraz higieny rąk. Pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Najważniejsze informacje dotyczące koronowirusa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus

 

Powiększ zdjęcie logo%20płuca
25 marca 2020

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma możliwości odmowy wykonania testów

Nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa jeśli jest wskazanie lekarskie tj. pacjent przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel, duszność. Nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych kryteriów epidemiologicznych.

Czytaj więcej o: Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego – nie ma możliwości odmowy wykonania testów
Powiększ zdjęcie logo%20zostan%20w%20domu
25 marca 2020

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Ogranicz przemieszczanie się za wyjątkiem:

  • chodzenia do i powrotu z pracy
  • wolontariatu w walce z koronawirusem
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego

czytaj więcej

Czytaj więcej o: Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
Powiększ zdjęcie logo%20info
25 marca 2020

Targowiska, bazary

Targowiska, bazary, na których sprzedawana jest żywność – zalecane działania zapobiegające zagrożeniu epidemiologicznemu COVID- 19 (koronawirus)

Czytaj więcej o: Targowiska, bazary
Powiększ zdjęcie logo%20pis
20 marca 2020

Apel do młodzieży

Zamiast iść na wagary #zostańwdomu! Pierwszy dzień wiosny dla wielu uczniów kojarzy się z Dniem Wagarowicza. W tym roku nie można go jednak świętować tak, jak dotychczas! Ze względu na panujący w naszym kraju stan zagrożenia epidemicznego apelujemy do uczniów – ale i do pozostałych mieszkańców – aby pozostali w domu, dbając w ten sposób o zdrowie i życie swoje oraz innych! Przyłączamy się do apelu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, by nadejście wiosny uczcić w domu. Zachęcamy, by skontaktować się ze znajomymi przez Internet czy telefon i nie spotykać się w gronie znajomych. W tym trudnym czasie każdy z nas jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale także za innych ludzi wokół nas! Pamiętajmy, że izolacja i ograniczanie kontaktów międzyludzkich jest najskuteczniejszą bronią w walce z pandemią koronawirusa.

Czytaj więcej o: Apel do młodzieży
Powiększ zdjęcie logo%20pis
Powiększ zdjęcie zdjecie%20wirusa
12 marca 2020

Informacja dla branży handlowej

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

Czytaj więcej o: Informacja dla branży handlowej
Powiększ zdjęcie logo%20info
11 marca 2020

Oddziały zakaźne w woj. śląskim

W województwie śląskim znajduje się 7 szpitali, w których zorganizowano oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne. Łączna liczba łóżek w w/w oddziałach wynosi 203.

Czytaj więcej o: Oddziały zakaźne w woj. śląskim
Powiększ zdjęcie logo%20pis
10 marca 2020

Ulotka informacyjna [PL], [ENG], [DE], [UA]

Ulotki informacyjne Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z miejsc zagrożonych w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 opracowaną w językach: niemieckim i ukraińskim.

 
Czytaj więcej o: Ulotka informacyjna [PL], [ENG], [DE], [UA]