Wykonywanie badań wody

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z:

- nowego obiektu,
- obiektu, do którego doprowadzone jest nowe przyłącze wodociągowe,
- obiektu po długim przestoju(kilka miesięcy),
- obiektu z ingerencją w instalację wodociągową,
- obiektu posiadającego własne ujęcie wody
- obiektu już wcześniej funkcjonującego
- obiektu, w którym dokonano zmiany sposobu użytkowania z niewielką ingerencją w instalację wodociągową – dot. obiektu niezwiązanego z produkcją lub obrotem żywnością
- obiektu funkcjonującego bez ingerencji w instalację wodociągową – dot. obiektu związanego z produkcja lub obrotem żywnością

Koszt:

Badanie mikrobiologiczne - 102 zł + VAT

Badanie fizykochemiczne i sensoryczne wody - 116 zł + VAT

POBÓR PRÓBKI  PRZEZ UPRAWNIONEGO, CERTYFIKOWANEGO PRÓBKOBIORCĘ - GRATIS
TRANSPORT – zgodna z cennikiem

Klienci nie prowadzący działalności, chcący przebadać próbkę wody dla własnej informacji, mogą dostarczyć ją do badań laboratoryjnych osobiście:

- na badanie mikrobiologiczne – Będzin, ul. Kościuszki 58 – I piętro
tel. (32) 360-27-91
- na badanie fizykochemiczne – Będzin, ul. Kościuszki 58 –I piętro
tel. (32) 360-27-90; (32) 360-27-48; (32) 267-34-25;  (32) 267-36-57 - wew. 135

Wytyczne:
Pobór próbek wody do badania fizykochemicznego
Pobór próbek wody do badania mikrobiologicznego

Informację na temat szerszego zakresu badań laboratoryjnych można uzyskać
- w zakresie badań mikrobiologicznych
- pod numerem telefonu: (32) 360-27-91
- w zakresie badań fizykochemicznych – pod numerem telefonu: (32) 360-27-90; (32) 360-27-48; (32) 267-34-25;  (32) 267-36-57 – wew. 135

Kontakt z próbkobiorcą: – pod numerem telefonu: (32) 360-27-90; (32) 360-27-48; (32) 267-34-25; (32) 267-36-57 - wew. 116