Instrukcja postępowania podczas pobierania próbek kału

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W diagnostyce zakażeń jelitowych materiałem badanym jest kał. W wyjątkowych przypadkach  (podejrzenie  czerwonki,  dochodzenie  epidemiologiczne),  może  być pobrany wymaz z odbytu.

ZASADY POBIERANIA PRÓBEK DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH:

- kał  należy  przed  pobraniem  oddać  do  czystego  pojemnika  lub  na  papier,  nie pobierać z muszli klozetowej
- próbkę kału do badań mikrobiologicznych pobiera się do jednorazowego, sterylnego  pojemnika  z  podłożem  transportowym  wydawanym  w  Punkcie przyjmowania próbek kału PSSE w Będzinie.

Dopuszcza  się  możliwość  przyjęcia  próbki  kału  w  sterylnym  pojemniku  bez podłoża  transportowego  (zakupionego  w  aptece),  pod warunkiem,  że  próbka będzie dostarczona do laboratorium w ciągu 2 godz. od pobrania

- za pomocą wymazówki należy pobrać niewielką ilość próbki kału

a  następnie  wymazówkę  z  pobraną  próbką  umieścić  w  probówce  z  podłożem transportowym i szczelnie zamknąć 


- próbki należy pobrać w trzech kolejnych dniach
- wymaz z odbytu pobiera wykwalifikowany personel. Wacik wymazówki należy zwilżyć  jałową  solą  fizjologiczną  a  następnie  wprowadzić  do  odbytnicy  poza zwieracz zewnętrzny i wielokrotnie przekręcić.
Po   pobraniu   wymazu,   wymazówkę   umieścić   w   probówce   z   podłożem transportowym i szczelnie zamknąć.

DOKUMENTACJA POBRANEJ PRÓBKI:
- należy opisać etykietę probówki / pojemnika nazwiskiem i imieniem badanego oraz datą poboru  próbki
- do  próbki  kału  należy  dołączyć  czytelnie  wypełnione  „Zlecenie  na  badania laboratoryjne”,  które  należy  zabezpieczyć  przed  skażeniem  (formularz  zlecenia wydawany jest w Punkcie przyjmowania próbek kału PSSE w Będzinie)

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK
-  próbkę  kału  na  podłożu  transportowym  do  badań  mikrobiologicznych  należy dostarczyć  do  laboratorium    w  czasie  nie  przekraczającym  48  godzin  od momentu pobrania próbki (próbkę przechować w temperaturze lodówki)