Informacje dotyczące badań laboratoryjnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacje dotyczące badań laboratoryjnych próbek kału

Wszelkich informacji   związanych   z   wykonywaniem   badań  można uzyskać pod nr tel.: 32 360-27-90, 32 267-34-25, 32 267-36-57   - WEWN. 125

Próbki kału do badań wymaganych w celu wyrobienia "książeczki sanepidowskiej" przyjmowane  są  w  „Punkcie  przyjmowania  próbek”  mieszczącym  się  w  Będzinie, ul. Kościuszki 58 – PARTER – wejście z tyłu budynku

W  „Punkcie  przyjmowania  próbek”  osoba  badana  otrzymuje  probówki  z  podłożem  transportowym, druk zlecenia  na  badania laboratoryjne, przegląd  zlecenia  oraz  Instrukcję  pobierania  i  transportowania  próbek kału.  Wydawanie  probówek  oraz  druków  odbywa  się  od poniedziałku  do czwartku w godzinach od 800 do 1000

  • Koszt trzykrotnego badania kału wynosi 99,00 zł.

Należność  za  badania  należy  wpłacić  na  konto  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej

35 1010 1212 0054 2522 3100 0000

Druk  przelewu  można  uzyskać  na  stronie  internetowej  pod  adresem
http://www.pssedg.pl/doc/druk   lub   w   Punkcie   przyjmowania próbek,  a  wpłaty  dokonać  w  Urzędzie  Pocztowym,  banku  lub  przez internet.

Przy  dostarczeniu  pierwszej  próbki  do  badania  należy  okazać  dowód wpłaty za badanie.

  • Próbki kału przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 800 do 1000
  • Próbki kału należy każdorazowo pobrać do probówki z podłożem transportowym i dostarczyć do laboratorium w ciągu 48 godz.
  • Czas oczekiwania na sprawozdanie z badań wynosi 2-5 dni roboczych od dostarczenia trzeciej próbki.
  • Przekazywanie sprawozdań z badań odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej – na wskazany przez Zleceniodawcę adres mailowy

Warunkiem wydania sprawozdania z badań jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym PSSE Dąbrowa Górnicza

Instrukcja postępowania podczas pobierania próbek kału

Przykłady prawidłowo wypełnionych druków