Sekcja Epidemiologii

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Sekcji Epidemiologii

 1. Koordynacja działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych, zakażeń  u ludzi, zakażeń zakładowych oraz ustalanie priorytetów działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w mieście Dąbrowa Górnicza i  powiecie będzińskim w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych i zakażeń;
 2. Prowadzenie nadzoru nad zgłaszalnością przez lekarzy chorób zakaźnych i kierowników laboratoriów dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 3. Bieżąca weryfikacja rejestrowanych zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne w oparciu o X Rewizję Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz klasyfikację przypadków zgodnie z definicjami chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego (przypadki: możliwy, prawdopodobny, potwierdzony);
 4. Prowadzenie rejestru: chorób zakaźnych, dodatnich wyników laboratoryjnych i nosicieli;
 5. Prowadzenie nadzoru nad działaniami przeciwepidemicznymi w ogniskach chorób zakaźnych i zatruciach, nadzór nad osobami zakażonymi i podejrzanymi o zakażenie; przeprowadzanie dochodzeń i wywiadów epidemiologicznych;
 6. Dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych w oparciu o w/w dokumenty;
 7. Sprawowanie nadzoru nad wykonawstwem szczepień ochronnych przewidzianych obowiązującym programem szczepień ochronnych na dany rok oraz nad dystrybucją szczepionek i zgłaszaniem niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 8. Sporządzanie wymaganych meldunków, raportów i sprawozdań oraz ocena i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej miasta Dąbrowa Górnicza i powiatu będzińskiego;
 9. Prowadzenie nadzoru nad raportowaniem przez szpitale zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych;
 10. Prowadzenie nadzoru nad wykonywaniem badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, mających na celu wykrywanie i zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym;
 11. Prowadzenie rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych dla miasta Dąbrowa Górnicza i powiatu będzińskiego;
 12. Prowadzenie rejestru chorób zakaźnych oraz nosicieli dla miasta  Dąbrowa Górnicza i powiatu będzińskiego;
 13. Przeprowadzanie kontroli w podmiotach leczniczych w zakresie stanu sanitarno-higienicznego, przestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki, wdrażania i stosowania procedur postępowania przeciwepidemicznego oraz szczepień ochronnych;
 14. Rozpatrywanie interwencji mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza i powiatu będzińskiego w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego;
 15. Prowadzenie wykazu osób pokąsanych przez zwierzęta, nadzór nad realizacją szczepień u osób narażonych na wściekliznę (narażenie poekspozycyjne); współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii;
 16. Zbieranie i przekazywanie danych dotyczących ilości hospitalizacji i zgonów spowodowanych zatruciami środkami zastępczymi.