Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zadania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 1. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego;
 2. Nadzór nad jakością zdrowotną żywności;
 3. Bieżący nadzór sanitarny nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu   przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z  żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
 4. Zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 5. Prowadzenie  wymaganych rejestrów i ewidencji;
 6. Działania w zakresie systemu RASFF;
 7. Pobór próbek żywności zgodnie z „Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS”;
 8. Działania w ramach systemu RAPEX, w zakresie kosmetyków;
 9. Rozpatrywanie interwencji w sprawie jakości zdrowotnej środków spożywczych lub nieprawidłowości w procesie produkcji i obrotu żywnością;
 10. Współpraca z innymi jednostkami inspekcyjnymi w ramach zawartych porozumień.

Artykuły

Przejdź do - Informacje dla importerów żywności
22 listopada 2019

Informacje dla importerów żywności

System TRACES-NT